top of page

VISUM- & INSCHRIJVINGSNUMMER

- Visumnummer: 307289

(Directoraat-generaal Gezondheidszorg van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu)

- Inschrijvingsnummer: 782126746 (Psychologencommissie)

bottom of page