BEROEPSGEHEIM 

Bij therapie staat of valt alles met een goede 'klik' en een stevig geworteld gevoel van veiligheid en vertrouwen. 

Als klinisch psycholoog ben ik door de deontologische code gebonden aan het beroepsgeheim.

Het beroepsgeheim beschouw ik als één van de belangrijkste werkinstrumenten van een psycholoog en een basisvoorwaarde voor een duurzame vertrouwensrelatie.
 

Heel kort samengevat valt alle informatie die met mij gedeeld wordt (face-2-face, per telefoon of per mail) onder het beroepsgeheim. Het beroepsgeheim beschouw ik als 'heilig' en kan/wil ik enkel en alleen na overleg met mijn cliënt en/of in uiterst uitzonderlijke omstandigheden doorbreken. 
 

Meer info over het beroepsgeheim vind je via deze link: https://www.compsy.be/nl/het-beroepsgeheim-van-de-psycholoog-onder-de-loep

Safe Key

Meerstraat 145, 1852 Grimbergen (Beigem)
christine@psycholoog-grimbergen.be
GSM 0486 13 65 41

Ondernemingsnummer 0587.998.558

 

© 2020 by Christine Decruy